Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Nowa Sól

Nowa Sól, Marszałka Józefa Piłsudskiego 65A

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej formacji, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki.

Jej głównym celem jest ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli można zaliczyć na przykład:

  • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

  • przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób i ratowników

  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

  • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.

podobne firmy